TERMOIZOLACJE REFLEKSYJNE – ALUFOX – ZALETY I ZASTOSOWANIE

ZALETY TERMOIZOLACJI REFLEKSYJNEJ

Ocena zasadności zastosowania izolacji refleksyjnej w poprawie efektywności energetycznej budynków.

Przeanalizowano małe budynki do 70 m2 powierzchni zabudowy, które zgodnie z polskim prawem budowlanym można realizować bez pozwolenia na budowę. W takich budynkach jest to problem szczególnie istotny, ponieważ zastosowanie wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej pozwoliłoby na zwiększenie powierzchni użytkowej o ok. 5 m2.

 

Izolacje refleksyjne są coraz częściej wykorzystywane w przegrodach budowlanych ze względu na zalety związane ze zwiększeniem oporu cieplnego, a tym samym obniżeniem wartości współczynnika przenikania ciepła ścian. Poprawiają także szczelność powietrzną izolowanej przestrzeni. Dzięki małej grubości bardzo często znajdują zastosowanie w przegrodach budowlanych, poddaszach, a także coraz częściej w lekkich konstrukcjach szkieletowych.

Materiały te działają na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego. Ich cechą charakterystyczną jest to, że składają się ze szczelin powietrznych oraz z jednej lub dwóch powierzchni odbijających promieniowanie cieplne.

Istotą izolacji refleksyjnych jest znaczne ograniczenie wymiany ciepła przez promieniowanie, a także zwiększenie oporu cieplnego przegrody budowlanej. Ze względu na to, że promieniowanie podczerwone stanowi 70-90% całkowitej energii cieplnej w budynku, opłacalne jest zatrzymanie tego promieniowania wewnątrz pomieszczeń w okresie grzewczym.

 Badania izolacyjnych wyrobów refleksyjnychh